Voor wie

In het leven botsen we vaak op uitdagingen, dingen die niet altijd vanzelfsprekend zijn om mee om te gaan. Soms lukt het je op eigen kracht en/of met de steun van mensen uit je omgeving om met dergelijke situaties om te gaan. Als je echter het gevoel hebt dat je vastloopt, kan je de hulp inroepen van een psycholoog.

Thema’s die aan bod komen in mijn praktijk zijn divers o.a.

 • Stemmingswisselingen
 • Angst
 • Trauma
 • Rouw en verlies
 • Zelfverwonding
 • Moeite met verwerking van een bepaalde gebeurtenis
 • Spannings-, stress- en/of keuzemoeilijkheden
 • Identiteits- en zingevingsvragen (Wie ben ik? Wat wil ik?)
 • Een goede balans vinden tussen werk en privé/gezin
 • Problemen in persoonlijke relaties (partner, vrienden, familie)
 • Seksualiteit

De voorbije jaren heb ik, vanuit mijn interesses en gevolgde opleidingen, expertise opgebouwd rond volgende thema’s:

 • Kinderwens, zwangerschap en bevalling
 • Opvoedingsondersteuning en ouderschap
 • Eetstoornissen
 • ADHD
 • Verlies- en rouwverwerking
 • Stress- en burn-out coaching

Kinderwens, zwangerschap en bevalling

Het thema kinderwens, zwangerschap en bevalling is een heel breed thema. Zwanger worden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wanneer een zwangerschap uitblijft, ervaren velen een turbulente, emotioneel zware periode: hoop en teleurstelling wisselen elkaar af, een onvervulde kinderwens kan een druk leggen op jezelf en/of op je relatie, de omgeving reageert niet altijd even begripvol,…
Misschien verwachtte je een vlotte zwangerschap en bevalling maar verliep of verloopt dit anders dan je gehoopt had. Ook dit kan heel wat emoties met zich meebrengen zoals boosheid, verdriet, onmacht, schuldgevoelens,…
Ook de postnatale periode is niet altijd zo vanzelfsprekend: de roze wolk blijkt een grijze wolk te zijn, je voelt je misschien nog geen mama of papa, je vindt het moeilijk om een evenwicht te vinden tussen ouder en partner zijn of tussen werk en privé,…
Sommige mensen twijfelen of ze (op dit moment) wel kinderen willen. Welke do’s en don’ts leg je in de weegschaal bij het nemen van deze beslissing? Maak je de keuze omdat deze keuze voor jou goed aanvoelt of omdat je druk ervaart van je partner of je omgeving? …

Thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

 • Onvervulde kinderwens
 • Fertiliteitsproblemen
 • Ongeplande zwangerschap
 • Prenatale diagnose
 • Dilemma’s rond kinderwens en/of zwangerschap
 • Spijt van een gemaakte keuze
 • Verlies van een kind tijdens de zwangerschap, rond of na de geboorte (miskraam, zwangerschapsafbreking, doodgeboorte,…)
 • Emotionele moeilijkheden voor, tijdens en na de zwangerschap en bevalling (onzekerheid en twijfels, neerslachtigheid, angst, stress,…)
 • Postpartum depressie
 • Posttraumatische stress
 • Definitieve kinderloosheid
 • Adoptie en pleegouderschap
 •  …

Opvoedingsondersteuning en ouderschap

Kinderen opvoeden is boeiend, maar soms ook vermoeiend. Het opvoeden van kinderen is heel individueel en hangt samen met de normen en waarden die je je kind(eren) wil meegeven. Soms lijkt dit vanzelf te gaan maar soms gaat het moeilijker en/of loop je vast. Opvoedingsondersteuning is er niet enkel voor biologische ouders, maar voor alle personen die te maken hebben met de opvoeding van een kind (bijv. biologische ouders, pleegouders, stiefouders, adoptieouders,…).

Thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

 • Gepaste grenzen stellen
 • Straffen en belonen
 • Verschillende visies van beide ouders over opvoeden
 • ‘Goed genoeg’ ouderschap: het gezin in balans houden
 • Het ouderschap wordt je allemaal even te veel (bijv. vermoeidheid, slapeloze nachten, huilbaby, neerslachtigheid, stress,…)
 • Omgaan met specifieke problematieken zoals AD(H)D, autisme, gedragsproblemen, (peuter)puberteit, opstandig gedrag,…

Stress en burn-out

Stress ontstaat wanneer er meer van je gevraagd wordt dan je denkt aan te kunnen. Dit “niet meer aankunnen” hoeft niet noodzakelijk enkel werkgerelateerd te zijn, maar vindt meestal zijn oorzaak in de combinatie werk-, privé- en/of maatschappelijke factoren (bijv. work-life balance). Stress- en burn-out coaching is erop gericht om inzicht te krijgen in de stressbronnen die je ervaart en om je vaardigheden te verbeteren om met stress om te gaan.

Thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

 • Hoe verbeter ik de balans tussen werk en privé?
 • Hoe stop ik met piekeren?
 • Hoe ga ik om met perfectionisme?
 • Hoe kan ik het werk thuis loslaten?
 • Hoe kan ik gezond omgaan met een hoge werkdruk?
 • Hoe kan ik anders leren omgaan met kritiek?
 • Hoe start ik weer met werken na een lange afwezigheid?

Twijfelt u of u bij mij terecht kan?

Neem gerust contact op zodat we samen de mogelijkheden kunnen bekijken. Als je vraag buiten mijn expertise valt, kunnen we samen naar een andere oplossing zoeken.
Ik begeleid echter geen personen met een ernstige drugverslaving en personen met een mentale beperking. Ook doe ik geen begeleiding of verslagvoering in het kader van gerechtelijke problematieken.