Wat is het verschil tussen een psycholoog, psychiater en therapeut?

“Therapeut”, “psycholoog”, “psychiater” en “psychotherapeut”; wanneer men met therapie te maken krijgt, zorgen termen als deze nogal eens voor verwarring. Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt in verband met psychologische hulp. Toch zijn de verschillen tussen deze beroepen erg groot.

Een psycholoog heeft een masterdiploma in de psychologie behaald. Dit impliceert een universitaire opleiding van vijf jaar. Bovendien moet men om zich psycholoog te noemen ook erkend zijn als psycholoog bij de Psychologencommissie. Zonder een erkenning mag een master in de psychologie zich dus geen psycholoog noemen.

Een psychiater is een arts die zich na een studie geneeskunde gespecialiseerd heeft in psychiatrie. In tegenstelling tot psychologen, kunnen psychiaters geneesmiddelen voorschrijven.
Iedereen die een therapie toepast kan zich therapeut noemen. De vorm van therapie is hierbij van geen belang. Iedereen kan zich echter therapeut noemen, ook zonder diploma of werkervaring; de titel van therapeut is op geen enkele manier beschermd. Het woord therapeut zegt dus niets over de basisopleiding van de therapeut en draagt geen kwaliteitsduiding in zich.
Klinisch psychologen en psychiaters kunnen na hun opleiding kiezen om nog een bijkomende therapieopleiding te volgen. Wanneer deze opleiding is afgerond, is men dan niet enkel klinisch psycholoog (of psychiater) maar ook psychotherapeut. Een psycholoog heeft echter geen therapieopleiding nodig om therapie te mogen geven.

Opmerking: Sinds september 2016 wordt de klinische psychologie erkend als gezondheidszorgberoep. De titel van psycholoog is wettelijk beschermd, wat wil zeggen dat niet iedereen zich zomaar klinisch psycholoog mag noemen. De titel van psychotherapeut is momenteel niet wettelijk beschermd. Dit wil zeggen dat iedereen zich op dit moment (psycho)therapeut mag noemen, ook al heeft men geen (degelijke) therapieopleiding gevolgd.

Bron: https://www.compsy.be/wat-en-doet-een-psycholoog

Hoe verloopt begeleiding/therapie?

In het eerste gesprek (intakegesprek) neem ik de tijd om naar je verhaal te luisteren. Zo krijg ik als psycholoog een beeld van je verhaal en krijg jij een beeld van wie ik ben en hoe ik werk. Tijdens dit gesprek toetsen we je noden en behoeften af (hulpvraag: waar worstel je mee) en bepalen we een doel (wat wil je bereiken). Hierbij wordt ook afgetoetst wat je noden, behoeften en verwachtingen zijn. Op het einde van het gesprek bekijken we of we samen het traject zullen verderzetten. Indien niet (bijv. uw problematiek valt buiten mijn expertise of je hebt het gevoel dat het niet ‘klikt’), kan ik je doorverwijzen naar een andere collega.

Tijdens de volgende sessies wordt er dieper ingegaan op de eerder besproken thema’s. Als psycholoog help ik jou naar jezelf te kijken, inzichten te krijgen, je emoties te voelen,… om zo oplossingen te zoeken om je beter te voelen. Dit kan op verschillende manieren zoals gesprek, oefeningen, op een creatieve manier,… Het is vooral belangrijk dat je je goed voelt bij de manier van werken. De aanpak kan soms ook verschillen van sessie tot sessie.

Hoe lang duurt begeleiding/therapie?

Hoe lang therapie precies duurt, verschilt van de hulpvraag en de doelstellingen en is dus bij iedereen anders. Soms kan één gesprek of enkele gesprekken voldoende zijn en kan u verder uw weg vinden, soms duurt therapie enkele maanden of meerdere jaren bij een reeds langer bestaande problematiek. In het begin bespreken we samen de vermoedelijke duur van de therapie. In de loop van de therapie kan blijken dat het nodig is om langer door te gaan of dat therapie korter duurt dan eerst werd verwacht.

Ook is het moeilijk om vooraf te zeggen wat de “ideale” regelmaat van de afspraken is. Soms is het goed om wekelijks of tweewekelijks langs te komen, maar meer verspreid kan ook. Vaak is het wel zo dat naarmate er meer sessies geweest zijn en je gevoel hebt dat je stilaan je eigen weg begint te vinden, de frequentie van de begeleiding wordt afgebouwd. Het is immers de bedoeling dat je op termijn je leven weer volledig zelfstandig in handen kan nemen.

Op regelmatige basis evalueren we samen de duur en frequentie van de begeleiding. Begeleiding wordt dan ook nooit stopgezet zonder dit vooraf met u te bespreken. U bent ook zelf vrij om de therapie op ieder moment stop te zetten. Idealiter wordt een afronding in onderling overleg bepaald zodat er ruimte is om terug te blikken op het afgelegde traject.

Wat houdt beroepsgeheim in?

Als psycholoog ben ik gebonden aan het beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat de inhoud van onze gesprekken vertrouwelijk is en dat ik deze niet zonder toestemming mag vrijgeven of doorvertellen. Voor jongeren betekent dit dat hun ouders niet hoeven te weten wat zij me vertellen, tenzij de jongere hiervoor uitdrukkelijk zijn toestemming geeft. Meer informatie over beroepsgeheim vindt u hier

Bron: https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/beroepsgeheim

Hoe kan ik een afspraak maken?

Afspraken kunnen telefonisch, via e-mail of via het contactformulier gemaakt worden.

Kan ik een afspraak annuleren?

Je kan een afspraak steeds annuleren. Enkel indien je meer dan 24 uur vooraf een afspraak telefonisch of via e-mail annuleert, kan ik het vrijgekomen uur nog aanbieden aan een andere cliënt. Annuleer je niet of minder dan 24 uur vooraf, wordt de prijs van de sessie aangerekend. Je kan dit bedrag betalen bij aanvang van de volgende sessie of via overschrijving voor aanvang van de volgende sessie.

Wanneer en hoe kan ik betalen?

Betalingen gebeuren telkens op het einde van elke sessie. Betalen kan cash of via bancontact-app.

Is overleg met derden (huisarts, partner, familie,...) mogelijk?

Overleg met derden is mogelijk, mits u hiervoor de toestemming heeft gegeven. Tijdens de intake bespreken we altijd even of u graag heeft dat ik de huisarts of doorverwijzer op de hoogte wordt gebracht van de start van de begeleiding.

Is een huisbezoek mogelijk?

Consultaties gaan bij voorkeur door in de praktijk. Als dit door omstandigheden niet mogelijk is, kan een aangepast tarief besproken worden voor een consultatie aan huis.

Welke consultatietaal is mogelijk?

Consultaties zijn mogelijk in het Nederlands of het Engels.